Fant 44 synonym til påbuda

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
buda 1 4 2 2004-03-18
budene 1 6 2 2004-03-18
edikta 1 6 2 2004-03-22
lovene 1 6 2 2004-03-17
dekreta 1 7 2 2004-03-18
diktata 1 7 2 2004-03-18
iradene 1 7 2057 2011-05-20
kravene 1 7 2 2004-03-17
ordrene 1 7 2 2004-03-18
pålegga 1 7 2 2004-03-21
reglene 1 7 2 2004-03-18
parolene 1 8 2 2004-03-21