Fant 32 synonym til diktata

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
krava 1 5 2 2004-03-17
påbuda 1 6 2 2004-03-18
dekreta 1 7 2 2004-03-18
dommene 1 7 2 2004-03-18
kravene 1 7 2 2004-03-17
ordrene 1 7 2 2004-03-18
pålegga 1 7 2 2004-03-21
viljene 1 7 2 2004-03-17
oppdraga 1 8 2 2004-03-18
parolene 1 8 2 2004-03-21
påbudene 1 8 2 2004-03-18
dekretene 1 9 2 2004-03-18