Fant 13 synonym til endemorene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ra 1 2 5 2002-12-24
vor 1 3 2 2005-02-18
morene 1 6 5 2002-12-24
løsmasse 1 8 2 2009-11-25
skuvrand 1 8 1 2004-03-11
lausmasse 1 9 12085 2013-04-03
løsmasser 1 9 12085 2013-04-03
lausmasser 1 10 12085 2013-04-03
morenerygg 1 10 1 2009-08-05
breavsetning 1 12 12085 2013-04-03
naturfenomen 1 12 2 2005-03-28
isbreavleiring 1 14 2 2007-08-15