Fant 5 synonym til løsmasser

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
grus 1 4 5 2002-12-24
morene 1 6 5 2002-12-24
flyvesand 1 9 358 2018-10-15
endemorene 1 10 2 2008-03-16
midtmorene 1 10 12085 2013-04-03