Fant 29 synonym til merknader

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
merknad 1 7 5 2002-12-24
notater 1 7 2 2004-03-18
tolking 1 7 2 2004-03-18
tydning 1 7 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
tolkning 1 8 2 2004-03-18
anførsler 1 9 2 2004-03-18
kommentar 1 9 5 2002-12-24
kritikker 1 9 2 2004-03-18
tydninger 1 9 2 2004-03-18