Fant 28 synonym til redegjørelsene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
breva 1 5 2 2004-03-21
brevene 1 7 2 2004-03-21
resyméa 1 7 2 2004-03-18
notisene 1 8 2 2004-03-18
referata 1 8 2 2004-03-18
resyméene 1 9 2 2004-03-18
beskjedene 1 10 2 2004-03-17
eksegesene 1 10 2 2004-03-23
meldingene 1 10 2 2004-03-17
rapportene 1 10 2 2004-03-17
referatene 1 10 2 2004-03-18
brevlappene 1 11 2 2004-03-21