Fant 14 synonym til subsidie

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hjelp 1 5 5 2002-12-24
bidrag 1 6 1 2004-02-02
stønad 1 6 2 2004-03-21
støtte 1 6 5 2002-12-24
tilskudd 1 8 1 2004-02-02
botemiddel 1 10 1 2004-03-03
pengehjelp 1 10 2 2005-02-18
subvensjon 1 10 2 2004-03-21
pengebidrag 1 11 6 2011-12-16
pengestønad 1 11 6 2011-12-16
pengestøtte 1 11 2458 2011-04-01
understøttelse 1 14 5 2002-12-24