Fant 13 synonym til subvensjon

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hjelp 1 5 5 2002-12-24
bidrag 1 6 1 2004-02-02
stønad 1 6 2 2004-03-21
støtte 1 6 5 2002-12-24
bistand 1 7 2 2004-03-18
forsorg 1 7 2 2004-03-21
mekling 1 7 2 2004-03-18
subsidie 1 8 6 2011-08-27
subsidier 1 9 2 2004-03-18
medvirkning 1 11 1 2004-02-02
mellomkomst 1 11 2 2004-03-18
statsstøtte 1 11 134 2009-10-05