Fant 32 synonym til ytrer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sier 1 4 5 2002-12-24
mener 1 5 5 2002-12-24
mæler 1 5 2 2004-03-24
taler 1 5 5 2002-12-24
viser 1 5 1 2004-01-31
hevder 1 6 2 2004-03-18
nevner 1 6 2 2004-03-18
prater 1 6 2 2004-03-23
påstår 1 6 2 2004-03-18
anfører 1 7 5 2002-12-24
påpeker 1 7 2 2004-03-18
snakker 1 7 5 2002-12-24