Fant 8 synonym til noteapparatene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
notata 1 6 2 2004-03-18
notene 1 6 2 2004-03-18
notatene 1 8 2 2004-03-18
fotnotene 1 9 2 2004-03-18
eksegesene 1 10 2 2004-03-23
kommentarene 1 12 2 2004-03-18
noteapparata 1 12 2 2004-03-23
opplysningene 1 13 2 2004-03-17