Fant 13 synonym til noteapparat

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
note 1 4 5 2002-12-24
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
fotnote 1 7 5 2002-12-24
notater 1 7 2 2004-03-18
eksegese 1 8 2 2004-03-23
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
eksegeser 1 9 2 2004-03-23
kommentar 1 9 5 2002-12-24
opplysning 1 10 2 2004-03-17
kommentarer 1 11 2 2004-03-18
opplysninger 1 12 2 2004-03-17