Fant 15 synonym til påtegninger

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
notater 1 7 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
anførsler 1 9 2 2004-03-18
kritikker 1 9 2 2004-03-18
merknader 1 9 2 2004-03-18
innsigelser 1 11 2 2004-03-17
kommentarer 1 11 2 2004-03-18
reprimander 1 11 2 2004-03-17
anmerkninger 1 12 2 2004-03-18
bemerkninger 1 12 2 2004-03-18